Kategoria: Osiągnięcia COFNIJ

Klubowa Wystawa Sznaucerów

Klubowa Wytawa Sznaucerów, Pinczerów, Dobermanów i Czarnego Teriria Rosyjskiego

Nowy Dwór Mazowiecki 11.04.2015

GABOR GREENOCK Nadpilickie Bestyjki - ocena doskonała, V2

Najlepszy Reproduktor Sznaucer Miniaturowy Czarny, II BIS Reproduktorów Smile

LEXUS Rębkowo- ocena doskonała, V1

SUMMER WIND Mandragora Mini ( synek naszego Gabisia)- ocena doskonała, MŁZWKL

 

          

fot. Oskar Pietrow

Załaczniki: